home Elektrotechnische werkzaamheden Medische werkzaamheden referenties Nieuws

Nieuws

Subsidieregeling voor Zonnepanelen. lees meer ->

Weer wat Referenties toegevoegd. lees meer ->

 

 

 

 

 

Nieuws

 

Subsidieregeling voor Zonnepanelen

Subsidieregeling voor Zonnepanelen gaat gewoon door in 2013.

Het ministerie van Economische Zaken heeft vanaf 2 juli 2012 € 21.550.000 subsidie beschikbaar gesteld voor de regeling zonnepanelen voor particulieren. Dit budget is inmiddels volledig aangevraagd. Het ministerie heeft op 20 december 2012 nieuw budget van € 29.332.000 beschikbaar gesteld voor aanvragen uit 2012 en 2013. Het totale budget komt op € 50.882.000,-.
Heeft er iemand interesse in een PV-systeem, stuur dan een mail naar info@nade-totaal.nl, dan maken wij een afspraak met u, om de situatie te bekijken of u dak ook geschikt is voor een PV-systeem.

Voor een zon-PV installatie met een een minimaal vermogen van 0,601 kWp (kilowattpiek) tot en met 3,5 kWp is het subsidiebedrag 15% van de daadwerkelijk gemaakte aanschafkosten. Het subsidiebedrag voor een zonne-installatie met een vermogen groter dan 3,5 kWp (kilowattpiek) is als volgt berekend: de uitkomst van 15% van de daadwerkelijk gemaakte kosten wordt vermenigvuldigd met 3,5 en gedeeld door het vermogen in kilowattpiek. Het subsidiebedrag is in alle gevallen maximaal 650 euro subsidie.

 

Subsidieregeling lees meer op agentschap NL. lees meer ->

NaDé Totaal | Moerasvaren 24 | 3344 CG Hendrik-Ido-Ambacht | Tel.: +31 (0)6-22413110